PCM

PCM Suzhou Co Ltd 联系方式

为了服务于我们石油食品和工业的市场.PCM在全球拥有6个生产制造基地.生产制造总部在法国.

PCM产业的战略是基于质量管理系统和纵向一体化. PCM专注于精益管理和柔性生产,致力于为客户提供最优质的服务

地址:

PCM SUZHOU CO LTD

Plant 11,12&13, 
Suzhou Zhonglu International Logistics & Technology Park,
Ping Wang Town,
Wujiang District
​Suzhou, 215221  
CHINA